چهارشنبه ۲۱ دی۱۳۹۰

اسامی تایید صلاحیت شدگان قزوین توسط هیات اجرایی

اسامی افراد تایید صلاحیت شده

1

سید مرتضی حسینی

2

فرج اله فصیحی رامندی

3

عباس نیکویه

4

علی عباسی

5

شکراله طاهری

6

غلامعلی فلاح

7

بهرام قاسمی پاکدامن

8

احمد امینی

9

خدیجه تقی پور

10

فرامرز زارعی

11

مهین رهگذر آبادی

12

علیرضا ذاکرانی

13

احمد جعفری

14

سید حمید رضا حاجی سید جوادی

15

سید صادق سیاهپوش

16

مرتضی آقاعلی خانی

17

یزدانقلی ابراهیمی

18

عباس صحرانورد

19

حسن عبدالحسینی

20

احمد رجبی

21

حسین درگی

22

حسین شکیب زاده

23

اصغرآهنی ها

24

محمدمهدی اله وردیها

25

سیروس طاهرخانی

26

رامین به بم زاده

نوشته شده توسط با بصيرت در 8:4 |  لینک ثابت   •